Az innováció


Az innováció meghatározása - minden olyan dolog, ami előreviszi az emberiséget.


Az innovációnak két fő szakaszát különböztetjük meg:
1. produktív szakasz
2. unproduktív szakasz

Produktív szakasz alatt a termékgyártást (sorozatgyártás) és a termékértékesítést értjük.

Az unproduktív szakasz három részből áll:
1. kutatás
2. fejlesztés
3. 0-széria gyártás /vagy felkészülés a sorozatgyártásra.

Az Innováció
A produktív szakasznak minden eleme ismert, bárki számára hozzáférhető információt, ismeretanyagot tartalmaz (pl. egyes gépek, technológiák alkalmazása, megvásárlása, technológia transzfer, stb.). Az innováció produktív szakaszában érvényesítünk minden, az unproduktív szakaszban történt inveszticiót, beruházást.

Az unproduktív szakaszban lehetőleg minden elemet vagy részt titkosan kell kezelni, miután előre nem tudható az, hogy a kutatás / fejlesztés / 0-széria gyártás alatt milyen új, szükség szerint iparjogvédelmi megoldásokat igénylő megoldások jönnek létre. Az unproduktív szakaszban befektetett munka és pénz a produktív szakaszban realizálódik akkor, amikor a terméket valaki megvásárolja.

1. A kutatás lehet alap vagy alkalmazott kutatás. Szabadalmaztatható megoldás/eljárás viszonylag ritkán jön létre a kutatási fázisban. Ezenkívül a szabadalmaztatást nagyon meg kell gondolni, miután az ebben a fázisban létrejövő új megoldások könnyen megkerülhetők.

2. A fejlesztés lehet a) kísérleti vagy b) termékfejlesztés.

a) Kísérleti fejlesztésre akkor van szükség, amikor még teljes egészében nem ismert, hogy a kutatás eredménye milyen mértékben alkalmazható a gyakorlatban. Vagyis a kutatási (labor) eredményeket meg kell erősíteni ipari jellegű kísérletekkel. A kísérleti fejlesztés során derül ki az, hogy a kutatási eredmény
- közvetlenül alkalmazható a gyakorlatban, vagy
- módosításra szorul, vagy
- nem alkalmas gyakorlati alkalmazásra.

b) Termékfejlesztésre akkor kerül sor, amikor a kutatási eredmény már alkalmas arra. Ezenkívül olyan fejlesztés esetén, amikor valamilyen már meglévő termék/eljárás megújítására van szükség ami kutatási tevékenységet nem, vagy csak részben igényel.

3. A 0-széria gyártás. A fejlesztési fázist követően felkészülés a sorozatgyártásra.

Iparjogvédelem - szabadalmaztatás. Iparjogvédelmi megoldást - szabadalmi bejelentést lehetőleg a legkésőbb kell megtenni. Ez azért fontos, mert a kutatás / fejlesztés / 0-széria gyártás során felmerülnek olyan változtatások, amelyek a termék/eljárás szabadalmi védettségét rontják. Az általános gyakorlat szerint napjainkban a szabadalmi bejelentéseket akkor teszik meg - amikor
- a termék gyártásra érett, vagy
- a sorozatgyártás megkezdésekor, vagy
- az értékesítés megkezdése előtt.
A harmadik megoldást akkor alkalmazzák, amikor az újdonság és/vagy szabadalmi bejelentés viszonylag könnyen megkerülhető. A gyártó/bejelentő előnyét a piac dömpingszerű elárasztására valamint a szabadalmi bejelentésre alapozza (pl. játékok, közszükségleti cikkek, stb.).Nem valószínű, hogy minden kutatási/fejlesztési eredményt célszerű szabadalmaztatni, miután a szabadalmaztatás egyúttal a téma vagy megoldás nyilvánosságra kerülését eredményezi. A kutatási/fejlesztési eredmény titokban tartásával esetenként nagyobb eredményt lehet elérni mint egy szabadalommal.Lakker Kft.(Ltd), 6791 SZEGED, Dorozsmai út 121. HUNGARY
Tel+fax: +36-62/541-990

www.lakker.hu
© RZ Design 2014, minden jog fenntartva.

Érvényes CSS!